Luyện thi vào đại học

Giáo viên: 1,8 – 2,4tr hoặc thỏa thuận

Sinh viên: 1,6 – 2,0tr hoặc thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 – 3 hoặc thỏa thuận

Chọn 1 trong các môn: Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử – Địa

Luyện thi đòi hỏi chuyên môn cao, mỗi giáo viên chỉ dạy 1 môn

Phụ huynh đóng tiền vào cuối tháng học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *