Bài 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG

  1. Nhận dạng vật sống và vật không sống

Đồ vật, cây cối, con vật… mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc đó chính là thế giới vật chất quanh ta.

– Vật sống (sinh vật) có đặc điểm: lớn lên, lấy thức ăn, sinh sản

– Vật không sống có đặc điểm: không lấy thức ăn, không lớn lên

  1. Đặc điểm chung của cơ thể sống

– Có sự trao đổi vật chất với môi trường: lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể tồn tại được

– Lớn lên:

+ Sinh trưởng: sự tăng về kích thước, khối lượng, thể tích, sinh khối của cơ thể sống

VD: Gà con kích thước nhỏ, khối lượng 0.3kg → gà trưởng thành kích thước lớn hơn, khối lượng 2 – 3kg

+ Phát triển: sự biến đổi về sinh lý, hình thái của cơ thể sống

VD: Cây đậu non → cây đậu trưởng thành xuất hiện thêm lá và hoa (sự biến đổi về hình thái)

– Sinh sản:

VD: Sinh sản ở con gà: đẻ ra con tạo thế hệ mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *